Playlist: Nhã nhạc Cung đình Huế cổ

PLAYLIST: NHÃ NHẠC CUNG ĐÌNH HUẾ CỔ

Từ xa xưa, Nhã nhạc (nhạc cung đình, bao gồm toàn bộ các loại nhạc nghi thức và tế lễ trong triều đình) đã xuất hiện ở Trung Hoa rồi lan rộng sang Việt Nam, Nhật Bản, và Triều Tiên. Trong lịch sử, các triều đại quân chủ Việt Nam vô cùng coi trọng Nhã nhạc bởi nó là một biểu tượng cho vương quyền về sự trường tồn, hưng thịnh của triều đại. Bởi vậy, sau khi đóng đô tại Huế, nhà Nguyễn đã sớm nghĩ đến văn hóa và đặt ra Lễ và Nhạc là hai trong bốn nguyên tắc cai trị của nhà nước phong kiến ‘lễ nghi, âm nhạc, cực hình, và sự trị vì chính thức’. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển mà đỉnh cao là thời nhà Nguyễn với Nhã nhạc Cung đình Huế, loại hình này đã trở thành một loại hình bác học với kết cấu phức tạp; các quy định về quy mô dàn nhạc, cách thức diễn xướng, nội dung bài bản… đều chặt chẽ.

Trong playlist này, các bạn hãy cùng nghe những bản Tiểu Nhạc và Đại Nhạc cổ được thể hiện bởi những người nghệ sĩ hiện đại – những con người đang góp sức cho sự trường tồn của Nhã nhạc – nhé!

Tiểu Nhạc

Ngũ Đối Thượng - Ngũ Đối Hạ

Long Đăng - Long Ngâm - Tiểu khúc

Phụng Vũ

Thập Thủ Liên Hoàn

Đại Nhạc

Hoà tấu: Mã Vũ - Bông - Man

Tam Luân Cửu Chuyển

Song Tấu Trống Kèn

Phú Lục Địch

Nam Ai - Nam Bằng

Đăng Đàn Cung

Đăng Đàn Kép - Xàng xê - Bông - Mã vũ - Man

5 bài kèn