Bài Viết

YÊU THÍCH NHẤT

11/01/2023

Vì sao Tuồng được coi là 1 bộ môn nghệ thuật mang tính bác học và ước lệ? 

15/02/2022

Hò – Mội loại hình nghệ thuật dân gian lâu đời

10/06/2020

“Sơn Hậu” – Một vở Tuồng thầy mẫu mực trong văn hóa dân tộc

Đọc Bài Viết

11/08/2020

Hội Lim: Nét văn hóa đặc sắc vùng kinh bắc

12/11/2020

Hát Bội và Kinh Kịch: Những điểm giống và khác nhau