Previous
Next

TRƯỜNG CA KỊCH VIỆN

Giới thiệu Trò Xuân Phả

Xứ Thanh đó giờ vẫn luôn nức tiếng với những di sản văn hóa, văn nghệ đáng quý: nào là tổ khúc hò sông Mã, nào là tổ khúc dân

Nhã nhạc trong Hội Hoa Đăng

Dòng nhạc cung đình triều Nguyễn thực sự là một điển hình cho âm nhạc bác học Việt Nam. Là loại hình âm nhạc cung đình, với lời lẽ tao

TRIỂN LÃM

Các triển lãm sân khấu và diễn xướng truyền thống ( tài liệu dự án sưu tầm)

THỂ LOẠI