Previous
Next

TRƯỜNG CA KỊCH VIỆN

‘Học viện’ – ‘Viện bảo tàng’ trực tuyến về nghệ thuật sân khấu truyền thống và diễn xướng dân gian Việt Nam

BÀI VIẾT

Bài viết theo các chủ đề về nghệ thuật sân khấu truyền thống và diễn xướng dân gian

Tiếng Chèo nơi Thành cổ

Xuyên suốt dòng chảy lịch sử hơn 1000 năm chống giặc, dù phải trải qua bao cuộc đấu tranh, dân tộc ta vẫn đứng vững như kiềng ba chân, vẫn

GALLERY TRIỂN LÃM

‘Triển lãm’ ảnh và video về các chủ đề trong nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam (mang tính chất sưu tầm)

THỂ LOẠI

Giới thiệu ngắn về các thể loại, nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam, bao gồm các hình thức sân khấu và diễn xướng dân gian (nhiều thể loại khác đang được cập nhật)