Trường Ca Kịch Viện

Previous
Next

Bài Viết

CÁC BÀI VIẾT VỀ CÁC LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN TRUYỀN THỐNG

Dập dìu trò “Múa Bát Tiên”

Múa rối nước là một thể loại của loại hình sân khấu Việt Nam. Được sinh ra từ nền văn hóa nông nghiệp lúa nước của nông dân vùng châu

Giới thiệu Trò Xuân Phả

Xứ Thanh đó giờ vẫn luôn nức tiếng với những di sản văn hóa, văn nghệ đáng quý: nào là tổ khúc hò sông Mã, nào là tổ khúc dân

Triển Lãm

TRIỂN LÃM ONLINE VỀ SÂN KHẤU VÀ DIỄN XƯỚNG TRUYỂN THỐNG

Thể Loại

TỔNG HỢP CÁC THỂ LOẠI BIỂU DIỄN TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM