Previous
Next

TRƯỜNG CA KỊCH VIỆN

‘Học viện’ – ‘Viện bảo tàng’ trực tuyến về nghệ thuật sân khấu truyền thống và diễn xướng dân gian Việt Nam

BÀI VIẾT

Bài viết theo các chủ đề về nghệ thuật sân khấu truyền thống và diễn xướng dân gian

Giới thiệu Trò Xuân Phả

Xứ Thanh đó giờ vẫn luôn nức tiếng với những di sản văn hóa, văn nghệ đáng quý: nào là tổ khúc hò sông Mã, nào là tổ khúc dân

Nhã nhạc trong Hội Hoa Đăng

Dòng nhạc cung đình triều Nguyễn thực sự là một điển hình cho âm nhạc bác học Việt Nam. Là loại hình âm nhạc cung đình, với lời lẽ tao

TRIỂN LÃM

‘Triển lãm’ ảnh và video về các chủ đề trong nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam (mang tính chất sưu tầm)

THỂ LOẠI

Giới thiệu ngắn về các thể loại, nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam, bao gồm các hình thức sân khấu và diễn xướng dân gian (nhiều thể loại khác đang được cập nhật)